https://www.youtube.com/watch?v=wYu8N1IuNqQ&app=desktop (GOT THE VIDEO FROM A BROTHER IN CHRIST)

"Video footage of Kerrigan Skelly from PinPoint Evangelism http://www.pinpointevangelism.com preaching in Jerusalem, Israel on Ben Yehuda Street."

~~~~

Judarna är likadana som de var för 2000 år sedan, då de korsfäste Skapelsen Herre, Jesus Kristus.

Men Gud ska vedergälla dem! Lukas 21 och Sakarja 14