In order  to watch you tube you have to constantly admit that they spy on you!!

God will punish them for their wicked ways!

~~~~

"Two niches, one of servanthood and one of sonship......"

~~~~

Jeremia 9:16
Och jag skall sprida ut dem (judarna) bland folk som varken de eller deras fäder har känt, och jag skall sända svärdet efter dem till dess att jag har gjort slut på dem.

Matteus 13:49-51 Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga  och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Har ni förstått allt detta?" De svarade honom: "Ja."