"Det är han som bygger sin sal i himlen och har grundat sitt valv över jorden. Han kallar på havets vatten och sprider ut det över jordens yta - Herren är hans namn." Amos 9:6

~~~~

Enoch’s Domed World