Angela MerkelAngela Merkel är vald av de som styr världen.

Här visar hon Illuminatis tecken = satanstecken.

DN och all annan massmedia är puppets för Satan!

Målet är att sätta sin gud Antikrist (besatt av Satan!) på tronen i Jerusalem!

~~~~

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels