Israels män dodade Livets Furste.

Det som Gud förutsade genom alla sina profeters mun, att Kristus skulle lida har Gud låtit gå i uppfyllelse.

Himlen måste ta emot Jesus tills de tider kommer, då allt ska bli upprättat igen.

Ångra er därför och vänd om från era onda gärningar så att era synder blir utplånade.

I Abrahams säd (Jesus) har Gud lovat att alla släkten på jorden ska bli välsignade!

(Citat fritt ur Reformationsbibeln Apostlagärningarna kap.3)

Apostlagärningarna 2:21 "Och det ska ske att var och en
 som åkallar Herrens namn
 ska bli frälst."


Romarbrevet 3:23 "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud."

Romarbrevet 6:23 "Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre."


"Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona." Uppenbarelseboken 2:10