Naturligtvis.

Det är därför Lööf får så stor uppmärksamhet, eftersom hon är medlem i denna ondskefulla kommission.

Det yttersta målet är att sätta Satan på tronen i Jerusalem. (Uppenbarelseboken 13)

~~~~

"Trilaterala kommissionen grundades i 1973 av bankmannen David Rockefeller med det uttalade målet att främja samarbete mellan Norra Amerika, Europa och Japan. Organisationen som förenar världens oligarker och maktfigurer inom politik, media och ekonomi tillåter dock ingen insyn i sin verksamhet. Kommissionens möten är hemliga och vad som diskuterats på mötena rapporteras inte i medierna." Läs mer

~~~~

HÄR kan du se alla de svenska medlemmarna.

HÄR kan du se deras mål:"The Trilateral Commission sprang from the Bilderbergers when one of its principal members, Esso or Standard Oil’s David Rockefeller came into conflict with his fellows over whether to include Japan in the club.

Upon reading the 1970 book Between Two Ages, David Rockefeller lured its writer, Professor Zbigniew Brzezinski, away from Columbia University to become the Chairman and co-founder of the Trilateral Commission in 1973. Brzezinski, who later became the mastermind of Jimmy Carter’s foreign affairs and national security blunders, is still looked to as a policy guru by the liberal media today. Using the same collectivist mindset, objectives and premise as the CFR, Rockefeller funded and set up the New York-based Trilateral Commission with Zbigniew Brzezinski as its intellectual architect and purposely patterned after Brzezinski’s book."

(Som du vet, så är naturligtvis även TV4 medlöpare som den elite-media de är - de liksom all annan mainstream media - [även tidningen Metro. Se nedan]. De hälsar Brzezinski och hans släkt så välkomna att medverka. Här ser du hans son som ambassadör i Sverige).

----

NATURLIGTVIS "AVGÖRANDET " LIGGER I LÖÖFS HÄNDER.

Såsom medlem i den ondskefulla Trilaterala Kommissionen ägd av Satan och hans folk, så är det en självklarhet.

~~~~

HÄR mer exempel på Satans vilja att regera världen!

"In Jason Bermas’ film, Invisible Empire is all conspiracy and no theory – proving beyond doubt how the elite have openly conspired to insidiously rule the globe via the engines of the CFR, the United Nations, the Trilateral Commission, and the Bilderberg Group."