Will New Israeli Government Begin Building Third Temple After Elections?

~~~~

För dej som är en kristen sionist och därmed inte läser Bibeln, så är ett tips här i Lukas kap. 21.

Läs och se vad som väntar den närmsta tiden.

_____

Lukas 21 Jerusalems förstörelse

20 När ni ser Jerusalem omringas av härar, då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd. 21 Då måste de som bor i Judeen fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. 22 Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet skall gå i uppfyllelse. 23 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Ty landet skall drabbas av en stor nöd, och vredesdomen skall komma över detta folk. 24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.

Som en snara ska DEN DAGEN komma över alla folk som bor över hela jordens yta. Lukas 21:35SEDAN KOMMER FRÄLSAREN JESUS KRISTUS OCH HÄMTAR DEM SOM VARIT HONOM LYDIGA!

HAN HÄMTAR ÄVEN DE JUDAR SOM SER HONOM KOMMA PÅ SKYARNA OCH GER SITT HJÄRTA TILL HONOM, AMEN! (Matt. 23:39 Folkbibeln)

----

Reformationsbibeln säger i Matteus 23 vers 39: "För jag säger er: Härefter ska ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn."

De judar som därmed blir frälsta ska ingå i tusenårsriket med "gamla" kroppar, medan de som blivit frälsta innan Jesus kommer på skyarna har fått nya kroppar, som är uppståndelsekroppar - samma kropp som Jesus har.

SER NI SKILLNADEN?!