Läkare ska utbildas i AI och innovation på Sahlgrenska

"Ann-Marie Wennberg som är sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset är stolt över satsningen."

~~~~


https://www.youtube.com/watch?v=ei3zla5hS9o&feature=emb_title

Se och läs vidare här och här

Putin: Byråkrater kan ersättas med robotar

----

Du ser...Satan döljer sig bakom det som sker.

I honom finns inget gott.

OBS - regeringen vet om detta brott att sätta chip i människornas hjärnor och på andra ställen i kroppen.

Men de har valt att hålla detta brott mot mänskligheten dolt.

Politikerna är därför ansvariga för tortyr och mord.

Gud är hämnaren! (Hebreerbrevet 10:30)

MÅLET ÄR ATT MÄNNISKAN SKA TILLBEDJA SATAN I JERUSALEM, SÅSOM VARANDE GUD.

Läs Uppenbarelseboken kap 13 och kap 14 !

----

1 Petrus 5:8 Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka.

INGEN KAN STRIDA MOT SATAN I EGEN KRAFT. VI MÅSTE HA GUDS KRAFT!

ÄR DU FÖDD PÅ NYTT? JOHANNES 3:3