https://youtu.be/S8txk0zTWlE

Uppenbarelseboken 21:8 "Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."

De kallar det för "palliativ vård"...men sanningen är att det är MORD.(Ville använda Reformationsbibeln men Guds motståndare (satan) och hans medhjälpare har gjort den helt svart, så den går ej att använda eller se!)