Inspirerad av Oswald J. Smiths ord och tankar:

Vi ska stå inför Guds ansikte och hjärtats innerst avsikter avslöjas inför hela universum.

Har min gärning något värde i Guds ögon?

Har jag talat under det år som gick med någon om hans själ?

Är Jesus verklig för mig?

Ber jag och får jag bönesvar?

Blir Andens frukt mer och mer synlig i mitt liv?

Har jag seger över synden?

Vill jag frigöras från den?

ÄR JESUS TILLFREDSSTÄLLD MED MIG?

Det som betyder något är om Jesus är nöjd med vårt liv.

~~~~

Vill du lämna allt och följa Guds kallelse?

Låter du Guds vilja ske i ditt liv?

Använder du de gåvor du fått till att tjäna Guds syften?

Använder du din tid för Gud eller endast för självisk sysselsättning?

Är det någon skillnad mellan dig och världen?

STUNDEN DÅ VI SKA REDOGÖRA FÖR VÅRT FÖRVALTARSKAP ÄR NÄRA!

Se till att du inte blir frestad! Galaterbrevet 6:1

The Mystery of Human Life

PÅ VILKEN SIDA ÄR DU?