Lukas 13:27 Men han skall svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet.

Matteus 6:5 När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.

~~~~

Om Jimmy Åkesson är kristen ("den enda partiledare som offentligen har uppmanat alla att be till Gud för landet" skriver hemsidan bakom-kulisserna) varför följer han då inte i Jesus fotspår och predikar de glada nyheterna?

1 Petrusbrevet 2:9 I åter ären »ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk», för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus.

En kristen ska efterlikna Jesus och inte vara en hycklare som Åkesson.

Jesus gjorde inte anspråk på att vara partiledare.

Jesus gick omkring och predikade.

Jesus uppmanade människorna att omvända sig från sina synder.

Satan är slug.

Kallade inte Hitler också sig kristen!?

Satan har folk överallt.

Hans mål är att sätta sin tron ovanför Guds.

Det var därför Gud kastade ut honom från himlen.

Han vet att hans tid är utmätt.

Men förmodligen tror han att han fortfarande kan sitta på tronen.

I alla fall vill han föra med sig så många människor som möjligt till helvetet, den plats där han själv ska vara i evigheternas evighet.

Större delen av mänskligheten kommer att tro att det är en gudsrepresentant som sätter sig på tronen i Jerusalem - ja, Gud själv.

Uppenbarelseboken 13:4 Och de tillbådo draken, därför att han hade givit vilddjuret sådan myndighet; de tillbådo och vilddjuret och sade »Vem är lik vilddjuret, och vem kan strida mot det?»

I Uppenbarelseboken kap 20 kan du läsa om då Guds ängel bundit Satan för tusen år.

(DU HAR VÄL SANNINGENS BOK?!)

~~~~

Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna är ett redskap för Satan, liksom tragiskt nog många andra som också kallar sig kristna!

Den främste representanten för lögnen och villfarelsen är John Hagee.

De uppmärksamma kan se Sverigedemokraternas folk på foton bära sionismens (världshärskarnas, lögnarnas) flagga.

Oh, hur blinda är inte människorna!

Hur lite älskar de sanningen!

2 Korintierbrevet 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild.

~~~~

(Läs mer här om SD!)

The Mystery of Human Life