Matteus 12:34 Huggormsyngel! Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott?

-----

Om du läser vad Guds Ord säger kan du inte komma till den slutsatsen att man kan bli ett Guds barn utanför Jesus - alltså om man inte tagit emot Jesus som sin Frälsare.

Tragiskt nog så verkar de som kallar sig kristna tror att man kan komma in genom en bakdörr till himlen och därmed till Jesus Kristus!

Johannes evangelium talar tydligt om hur en människa blir frälst.

Trots det så hävdar evangelikalerna (de som påstår sig känna Gud) att alla judar ska bli frälsta och att alla judar är Guds folk.

Ledarna i Israel räknar dessa evangelikaler som deras bästa vänner:

"Netanyahu till kristna sionister: Vi har inga bättre vänner."

-----

Men vad sa Jesus om judarna?

Matteus 23:33 Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna?


Johannes 8:44 Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader.

Johannes 5:39-44 Ni forskar i Skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv.
Jag tar inte emot ära från människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min Fars namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro, när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?


Hur kan det bli så snurrigt att dessa som kallar sig kristna så totalt missförstår Bibelns ord?!?

Johannes 5:22-23 Och Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till Sonen för att alla ska ära Sonen så som de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom.


1 Johannes 2:22-23 Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.

De flesta judar är antikrister.

Trots det så är judarna evangelikalernas idoler.

Först judar och landet Israel sedan Jesus.

Är det inte avgudadyrkan så säg!

Hur kan man kalla sig kristen och samtidigt förneka Guds Ord?

Jag tror mig ha svaret:

Orsaken är att dessa "kristna" låtit sig förblindas av Guds motståndare Satan!

Kanske har de älskat sanningen tidigare, men nu lyssnar de på falska herdar - herdar och ledare som predikar avfall.

Just det som Matteus i kapitel 7 varnade för:

Matteus 7:15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar.

-----

Liksom bland hedningarna så ska bland judarna bara EN REST bli frälst.

Romarbrevet 11:2-6 Eller vet ni inte vad Skriften säger där den talar om Elia, hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel: Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag ensam är kvar, och de är ute efter mitt liv . Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen man som inte har böjt knä för Baal . På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men är det av nåd, så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd.

Romarbrevet 9:27-29 Men Jesaja utropar om Israel: Även om Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst . Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden . Jesaja har också förutsagt: Hade inte Herren Sebaot lämnat kvar några ättlingar åt oss, då hade vi blivit som Sodom, vi hade liknat Gomorra .

Nu vet jag att vad man än säger till "de kristna sionisterna" (evangelikalerna), så lyssnar de inte eftersom de blivit förstockade - torra grenar redo för elden!

2 Tessalonikerbrevet 2:3-12 "Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er? 6 Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.


Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. 10 Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten."

Varför tror du att rabbinerna förbjuder människorna att söka sanningen?

Naturligtvis för att de vill hindra judarna att finna den!

(Detta hindrar inte "kristna" sionister och andra evangelikaler att låta rabbiner predika i deras "kyrkor"!)

1 Tessalonikerbrevet 2:14-16 Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen som lever i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden från era landsmän som de har fått från judarna , som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud, och de motarbetar alla människor när de försöker hindra oss från att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men vredesdomen har till slut kommit över dem.


Matteus 12:34 Huggormsyngel! Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott?

~~~~

DU SOM ÄLSKAR SANNINGEN (ÄR EN SANT KRISTEN) VILL JAG PÅMINNA OM ATT VÅRA STÖRSTA FIENDER ÄR "EVANGELIKALERNA"!

LIKAVÄL SOM JUDARNA VILLE DÖDA JESUS, SÅ VILL DE DÖDA KRISTNA  (MED HJÄLP AV EVANGELIKALERNA) OCH DRA DEM INFÖR DOMSTOLAR OCH SYNAGOGOR! (Matteus 10:17)