Är det rätt att kvinnor är församlingsföreståndare och herdar?

Naturligtvis INTE!

1 Timoteus 3:2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare.

Hur kan "en enda kvinnas man" göras till "en enda mans kvinna"?!

Men eftersom namnkristna (hycklare) inte läser Bibel (Guds Ord), så gör de det som faller dem in.

Här är ett av otaliga exempel på en kvinna som säger sig vara kristen och pastor: Christy Wimber och här.

Naturligvis är hon uppskattad i Sverige i landet LÖGN och i de falska kyrkorna.

I Sveriges så kallade församlingar finns det massor av kvinnor, som vill leda.

Det är väldigt bra för Sverige och djävulen eftersom landet "har en feministisk regering". Gud bevars!

Satans största arbete är att omintetgöra familjen och därmed rollerna för män och kvinnor.

Han vet att om detta undergrävs, så har han vunnit mycket: olyckliga äktenskap, förvirrade män och förvirrade kvinnor.

Det är Satans taktik.

Och eftersom "kyrkorna" lämnat Gud för länge sedan, finns det ingen förebild.

Allt är total förvirring!

Gud älskar sitt folk, som består av män och kvinnor, så som han skapat dem att vara:

MÄN OCH KVINNOR!

Gud hatar homosexualitet (feminiserade män), lesbianism (maskuliniserade kvinnor), transgenders och annat avskyvärt!

Men Gud vare lov!

Han väcker upp ett folk som inte är förvirrat, ett folk som lyder honom och som inte går sina egna vägar.

Gud är en sund Gud och vill ha ett sunt folk.

Han vill ha ett rent folk, ett folk att umgås med - i evigheten.

Vänd om från dina avfälliga onda vägar och ta emot helande till Ande, kropp och själ, så ska Gud förhärliga sig i dig!

Om inte, ska han spotta ut dig ur sin mun!

Uppenbarelseboken 3:14-16 Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: 15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.

----

Efesierbrevet 5:23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp.

Efesierbrevet 5:22-25 Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. 23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp. 24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.

Counterfeit Christianity! - Video

~~~~