Kallar du dig kristen men ljuger?

Jesus (Guds Son) har en klar gräns för att vad det innebär att vara en kristen och att inte vara det.

Människor som säger sig vara kristna, men inte är det kallas för hycklare.

Samfund och kyrkor är fulla av hycklare.

Hycklare är en människa som inte är född på nytt men säger sig vara kristen.

Johannes 3:3,7 Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. v7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt."

En människa som är född på nytt lever efter Guds bud.

1 Johannes 2:4-5 "Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål."

Många hycklare öppnar aldrig Bibeln. Ändå ger de sig ut för att tillhöra Gud.

Hycklarna känns igen på frukten.

De lever som världen.

De är inte avskilda från världen, vilket är ett kännetecken på att en människa tillhör Gud.

~~~~

Här är fler exempel på hycklare:

1 Korintierbrevet 6:9-10 "Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike."

Av dessa exempel på hycklare (syndare) kallar sig många kristna.

De bedrar sig själva och bedrar andra.

Men den vars hjärta Jesus söker låter sig inte tillfredställas av lögn.

En person som i sanning söker mening med sitt liv söker tills han finner.

Matteus 7:8 "Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet."

5 Mosebok 6:5 säger: "Och du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft."

Det finns många som säger sig söka men aldrig vill finna. De är halvhjärtade och kallas därför för hycklare.

Den som inför Gud är en sann sökare söker helhjärtat, av hela sin själ tills han finner.

~~~~

Samfund och kyrkor skapar hycklare.

Deras så kallade präster leder människorna till fördärvet.

De falska prästerna och pastorerna är hycklare eftersom de låtsas vara kristna men inte är det.

De har aldrig blivit födda på nytt,

Om de var det så hade de varnat människorna för SKÖKAN och ekumenin.

Men istället trivs de bland villolärorna såsom t.ex. New Wine-rörelsen, ekumenin, och Alpha-kursen.

Deras lögn om Israel är också ett känt faktum och många har fallit i den fällan.

Hade de varit födda på nytt hade de förr eller senare insett att lögnen om Israel styr världen.

De falska kristna ska därmed hjälpa Antikrist att sätta sig på tronen i Jerusalem!

VILKET HÅN MOT GUDS SON!!

~~~~

Vill du fortsätta att vara en HYCKLARE (LÖGNARE) eller ska du låta Jesus i sin nåd föda dig på nytt så du kan se Guds rike?!