"Är du född på nytt", är den viktigaste frågan.

Den som inte är född på nytt kan inte komma in i Guds rike.

Johannes 3:3

Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

Att bli född på nytt är en övernaturlig skapelseakt från Guds sida.

I samfund och kyrkor sitter massor av människor som aldrig blivit födda på nytt.

Varför?

Därför att de som skulle vara herdar och lärare inte själva är födda på nytt.

De är namnkristna.

Om de var födda på nytt hade de undervisat om den nya födelsen och ställt frågan: Är du född på nytt?

Bara genom den nya födelsen är vi upptagna i Guds rike.

Moral och gott uppförande, ställning och ålder gäller inte.

Människan måste bli en ny skapelse!

Johannes 3:7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.

Om människan inte är född på nytt går hon förlorad - för evigt!

~~~~

Bibeln säger att "de som är i köttet kan inte behaga Gud".

Romarbrevet 7:18 Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte.

Romarbrevet 8:8 De som följer sin syndiga natur (är i köttet) kan inte behaga Gud.

De som "är i köttet" är kvar i sin synd, i sin gamla människa.

Människan är andlig död, tills hon blir född på nytt.

Efesierbrevet 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder.

För att bli ett Guds barn och uppleva den nya födelsen, måste vi mottaga Kristus som vår personlige Frälsare.

Man måste tro med hjärtat. Att tro med huvudet är inte nog.

Om du tror att Jesus Kristus dog för dina synder och omvänder dig, så förlåter Jesus dig och renar dig från från all orättfärdighet.

1 Johannesbrevet 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

~~~~

Bara den som är född på nytt får ett evigt liv.

Här är några bibelord om det eviga livet:

2 Thess. 1:9; Markus 10:17, 30; Judas 21; Matt. 19:16, 29; 1 Joh. 5:20;

Den som inte är född på nytt går evigt förlorad.

Vad betyder det?!

Det betyder att du kommer till en plats som Bibeln (Jesus) på många ställen, säger är helvetet.

Gud talar om att det finns ett helvete, för dem så vägrat omvända sig!

LÄS: "Evigheten - på vilken sida är du?"

Matteus 25:46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv."

2 Thessalonikerbrevet 1:9 Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt,

Markus 9:43 Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna,till elden som aldrig släcks.

Jesaja 59:2 Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er.

~~~~

DET FINNS ETT HELVETE, ETT STRAFF FÖR DEM SOM INTE TAGIT EMOT JESUS SOM SIN FRÄLSARE!

TA INTE LÄTT PÅ LIVET!

DET ÄR HÄR PÅ DENNA SIDA, DU KAN TA EMOT JESUS.

PÅ ANDRA SIDAN ÄR DET FÖR SENT!

BIBELN SÄGER ATT STRAFFET ÄR EVIGT!

Men Jesus säger:

Johannes 11:25-26 Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?"

Läs också: Vem tillhör Gud?

NOW THE GOVERNMENT CAN LEGALLY KILL CHRISTIANS