En person som inte lärt känna Gud genom Jesus Kristus kan tro att hon är fri.

Men det är en lögn.

Verkligheten är att utan Jesus i hjärtat (en ny skapelse 2 Kor. 5:17) kan INGEN vara fri.

Johannes 8:32, 36 Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. 36  Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria.

Utan Jesus är du syndens slav.

Johannes 8:34 Jesus svarade: "Jag säger er sanningen: Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav."

Du som inte känner Gud kan skratta åt dessa Jesus ord.

Men verkligheten kommer att visa sitt fula ansikte.

Antingen klamrar du dig stenhårt fast vid att du är utan synd eller så erkänner du till sist att ditt liv är ett misslyckade och att du måste sträcka dig efter hjälp.

Då är Jesus nära dig. Då kan han visa sig för dig.

När du slutar att ljuga för dig själv kan Jesus uppenbara sig för dig.

Ödmjuka dig och ropa på din hjälpare Jesus Kristus.

Han vill ge dig ett nytt liv. Han vill ge dig en mening med ditt liv.

Han vill ge dig ett evigt liv - ett rättfärdigt liv utan synd.

Ett liv där du inte är ett offer för Satan och hans demoner.

2 Korintierbrevet 5:17-19  Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. 18 Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.