Är du på rätt sida!?

Det är verkligen en befogad fråga.

Det är en kamp i himlarna (som Jesus vann på korset) som du i din egen kraft inte kan stå emot.

Hur mycket av "reseacher" du än är, så är du totalt maktlös mot de andliga verkligheterna.

Du kan "be" hur mycket som helst, men du har absolut ingen makt.

Det enda som kan ge dig makt är Herren Gud Skaparen. 

Efesierbrevet 6:12-13 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.

Har du Guds vapenrustning på dig?

Nej, inte om du inte är frälst, alltså en människa som är på Jesus troende och lyder och följer honom.

Bli frälst så du kan be riktiga böner, böner som sätter Guds kraft i rörelse.

Du är en munsbit för de krafter som styr denna världen (med Guds vilja och godkännade).

Satan är denna världens gud alltsedan SYNDAFALLET.

Genom Syndafallet så har människan ett INTE gott hjärta. 1 Mosebok 3.

Men genom frälsningen så blir människan en ny skapelse med Guds hjärta och sinne. 2 Korintierbrevet 5:17

~~~~

DEN TILLKOMMANDE VÄRLDEN ÄR EN UNDERBAR VÄRLD, SOM ÄR SKAPAD FÖR DE RÄTTFÄRDIGA, DE SOM TAGIT EMOT JESUS SOM SIN FRÄLSARE.

HÖR DU TILL DEM!? OM INTE HAR DU INGEN DEL AV DENNA UTAN KOMMER ATT KASTAS I HELVETET, DÄR SATAN OCH HANS DEMONER FINNS. DÄR SKA DU VARA PLÅGAD I EVIGHETERNAS EVIGHET!

Johannes 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.Det var våra sjukdomar han bar & Jesus behov av förebedjare & KORRUPTION

"Om nu Sonen gör er fria, så är ni verkligen fria". Johannes 8:36