även om de inte kan svenska

Fotot nedan på ett internt e-post meddelande inom Arbetsförmedingen (AF) är taget av en för oss okänd person.

Det bekräftar hur myndigheten genomdriver en politik vars målsättning är att genom att skapa en gräddfil för nyanlända främlingar frysa ute etniska svenskar och andra från arbetsmarknaden i Sverige.

Andreas Johansson på sin arbetsplats

Vi skriver nyanlända då de svenska språkkrav som anges är så låga att de troligen motsvarar genomsnittsläsaren kunskaper i det tredje eller fjärde språk han eller hon eventuellt läste någon månad på gymnasiet men därefter aldrig använt: spanska, tyska, franska.

“God dag”, “Hur mår du?”, “Jag mår bra” samt förmåga att som passiv part i enklare samtal där alla talar bebis-språk – övertydligt och extra långsamt – förhoppningsvis kan hänga med i alla fall vilket ämne samtalet behandlar: sport, kvinnor, rymdforskning, varför alla måste konvertera till Islam.

Det bekräftar hur myndigheten genomdriver en politik vars målsättning är att genom att skapa en gräddfil för nyanlända främlingar frysa ute etniska svenskar och andra från arbetsmarknaden i Sverige.

Källa