Alla vet välatt Sveriges kristna råd (SKR) är en sammanslutning för Satans Världskyrka?

Som sådant samlar rådet falska kristna i Sverige och dessa kopplas därmed samman med falska kristna över hela världen.

Detta är slugt uträknat av Satan och hans medarbetare som är tjänare åt honom.

Snart kommer Antikrist (Uppenbarelseboken 13) och utför hans vilja.

Sedan kommer vår Herre Jesus Kristus och hämtar alla de som varit honom trogna. AMEN!

Matteus 25:31-32 "När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna."

Jesus sade: "Jag är vägen och sanningen och livet." Johannes 14:6

~~~~

Arborelius och katolska kyrkan och alla de religioner som tillhör VÄRLDSKYRKAN med dess medlemmar, kommer att skickas av Jesus till det ställe, där de hör hemma - nämligen HELVETET!

Ängeln Elise Lindqvist mötte påven

Total förvirring!!!

~~~~