MER OM MÄNNISKORNAS ONDSKA!


(Click the photo: Do you believe in what they are saying?!)

~~~~

Tiden vi lever i börjar likna tiden före FLODEN.

Då hade människorna (och de fallna änglarna) sex med alla sorters djur.

Gud har sagt att den tid som kommer ska bli en så svår vedermöda, som inte är lik någon tids:

Markus 13:19 Ty den tiden (sluttiden) skall bliva 'en tid av vedermöda, så svår att dess like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse, från den tid då Gud skapade världen, intill nu', ej heller någonsin skall förekomma.

2 Petrusbrevet 3:12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.


Jude 1:7 Just as Sodom and Gomorrah and the cities around them, since they in the same way as these indulged in gross immorality and went after strange flesh, are exhibited as an example in undergoing the punishment of eternal fire.  

Leviticus 20:15-16 If there is a man who lies with an animal, he shall surely be put to death; you shall also kill the animal.

2 Mosebok 22:19 Var och en som har samlag med ett djur skall straffas med döden.

OMVÄND DIG INNAN GUD KOMMER ÖVER DIG!!

"Except a man be born again, he will wish one day he had never been born at all." J.C. Ryle

~~~~