Ärkebiskop Antje Jackelén

”Gud är alltid större än våra bilder av Gud. Ändå har vi en bild av Gud som sticker ut bland alla andra: Jesus. Honom kommer vi inte förbi eftersom han kom förbi oss för att stanna”.
 
Detta sagt av ärkebiskopen (den högsta företrädaren för svensk kristenhet) Antje Jackelén som helst av allt verkar vilja komma förbi den kristna tron, läran och Herren Jesus Kristus.

I nästa andetag talar hon (och det handlar alltså om den högsta företrädaren för svensk kristenhet och inte om någon okänd person ute i landet) precis som många av de falska apostlar (oredliga arbetare) och ulvar i fårakläder som vi har skrivit om här på bloggen, om att tron på en ”allmän” Gud som högste skapare förenar kristna, judar och muslimer.

Så här säger bibeln:

Vilken är Lögnaren, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern” (1. Joh. 2:22-23)

Vad hon och många av de övriga företrädarna (präster, biskopar, pastorer, religiösa lärare/ ledare) indirekt säger är att då Gud är Gud (densamma för alla religioner) och därför håller sin vakande hand över alla religioner (som enligt honom är lika mycket värda) så spelar det ingen roll vilken religion en människa har.

Det gör det visst det (som ni ser) om man är kristen ”frälst” och tror på bibeln (Guds ord).

Bibeln säger också så här:

“Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande; var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma , och som redan nu är i världen” (1. Joh. 1-3)

Om Antje Jackelén hade varit en högt avlönad representant för new age eller någon ateistisk organisation (rörelse) så hade det med tanke på att det (än så länge får väl tilläggas) råder något som kan kallas demokrati och yttrandefrihet i Sverige (åtminstone på pappret) varit helt okej att resonera som hon gör.

Men knappast som ärkebiskop (en auktoritet för svensk kristenhet) vars arbete (som hon får bra betalt för) går ut på att företräda den kristna tron och läran som presenteras i den heliga skrift. Bibeln. Bibeln är den skrift som en kristen och frälst människa tror på. Stämmer inte detta eller är det fel?

Hur många muslimer och judar håller med Jackelen om att tron på Gud FÖRENAR kristna, muslimer och judar eller med andra ord att det inte är så noga om en muslim tror på Allah eller på Abrahams Gud (som är de kristnas Gud) eller på profeten Mohammed eller på Jesus Kristus? Hur många muslimer bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet och att Jesus är Guds son?

Läs mer

~~~~

Jackelén bär stolt den babylonske fiskgudens hatt!

They sacrificed to demons, which are not God- gods they had not known, gods that recently appeared, gods your fathers did not fear. Deut. 32:17

They sacrificed their sons and their daughters to demons. Psalm 106:37

Do I mean then that a sacrifice offered to an idol is anything, or that an idol is anything? No, but the sacrifices of pagans are offered to demons, not to God, and I do not want you to be participants with with demons. 1Cor. 10:19,20