https://www.youtube.com/watch?v=IdTBcKoTyb0

Arnstberg har rätt men han känner inte Gud. Han vet inte att han likaväl som de han kritiserar har samma destination. Vilka är det som sover? Jo. det är alla som förnekar att det finns en Gud, för vilken vi en dag ska göra räkning.

Jeremia 7:27 ....de kommer inte att lyssna på dig, och du skall ropa till dem, men de kommer inte att svara dig.

Jesaja 64:7 Det finns ingen som åkallar ditt namn, ingen som vaknar upp för att hålla sig till dig....

2 Korintierbrevet 4:4 Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.

1 Johannesbrevet 5:19 Vi vet att vi tillhör Gud (de som är födda av Gud) och att hela världen är i den ondes våld.

1 Johannesbrevet 5:11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son.

INGEN KAN HA INSIKT ELLER FÖRSTÅND SOM INTE KÄNNER SIN SKAPARE.

Ordspråksboken 9:10 Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.

(Arnstberg menar att det om Gud är sagor. Hur djupt kan inte Satan lura människan! Gud säger att utan honom saknar du förstånd och vishet.)

~~~~

Tankar att ta till sig för dig som är en kristen - en medarbetare till Gud, så att människor vaknar till insikt om att Gud finns och att han vill frälsa dem:

Psaltaren 92:8-9 När de ogudaktiga grönskar som gräs och alla ogärningsmän blomstrar, går de ändå mot evig undergång. Men du, Herre, är den Högste för evigt.

~~~~

Lördagsintervju 33 om Sveriges godkännade av FNs migrationsramverk .

Tyvärr fattar inte människor att Sverigedemokraterna står på fiendens sida - alltså de som vill ha total kontroll (Satans slavar).

FÖR ATT FÖRSTÅ MÅSTE DU HA GUDS SINNE. DET FÅR DU DÅ DU VÅGAR SÄGA DITT "JA" TILL JESUS, KONUNGARNAS KONUNG HERRARNAS HERRE.