"Sweden is one of the world’s most digitally advanced countries and has a positive innovation climate and a technology-oriented population." Läs mer

(Här är AI:s team)

~~~~

Om människor inte läser Guds ord (Bibeln), så går man på all lögn.

Det spelar ingen roll hur vis man än tror man är.

Man faller lätt i sin djupa okunskap.

Bibeln är klar över att målet för världen är att sätta upp en robot som tillbes av människor över hela världen.

Uppenbarelseboken 13:11-18 "Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis.

Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex."

1 Johannes 5:19 "hela världen är i den ondes våld".

DET BETYDER ATT SVERIGE STYRS AV ONDSKEFULLA KRAFTER!