Visst är det helt otroligt att människor från när och fjärran och som på ena eller andra sättet har drabbats av den nya asyllagen som kom till för att stävja den massiva bidragsinvandringen, tillåts att göra sina röster hörda genom att protestera mot en svensk lag utanför riksdagshuset?


Dessa människor har ännu inte fått uppehållstillstånd och de kanske aldrig kommer att få uppehållstillstånd eftersom flertalet saknar både giltiga identitetshandlingar och giltiga skäl till att få stanna och bo i Sverige. Ändå anser de sig ha rätt att protestera.

Den nya lagen som de protesterar mot innebär att skyddsbehövande får tidsbegränsat uppehållstillstånd så länge krigen och konflikterna pågår i deras hemländer samt att anhöriginvandringen skärps. Asylsnyltarna avslöjar därmed sig själva. De är inte intresserade av tillfälligt beskydd utan av bidrag och livstidsförsörjing från det svenska samhället.

Kan respektlösheten och otacksamheten bli större?

De vet att om deras protester vinner bifall (att de får permanent uppehållstillstånd) så innebär det inte att de får bo här med matbidrag och tak över huvudet under en tid så länge konflikterna pågår i deras hemländer. Det innebär att de får bostäder (betalda med skattemedel) och en massa olika bidrag inklusive gratis språkundervisning, företräde till arbeten och sysselsättningar (om de är intresserade av att sysselsättas) med mera.

Om de nu så hemskt gärna vill bo och leva i Sverige av någon anledning så låt dem göra det. Låt alla som tar sig hit få stanna. Några betalda bostäder, bidrag eller andra förmåner skall de dock inte ha vilket är vad de förväntar sig. Det är anledningen till att de har tagit sig hit och anledningen till att de protesterar.

De protesterar inte för att få en fristad i Sverige undan krig och förföljelse utan för att de vet att de på grund av de ogudaktiga och perversa makthavarna (landsförrädarna) som styr vårt land (inklusive media och olika lobbygrupper) på uppdrag av Satans synagoga, kan få igenom sina krav som handlar om att få ett bättre liv än vad deras hemländer kan och är intresserade av att erbjuda dem.

~~~~

En kommentar: Kent Ekeroth (judisk börd?) som nämns i en av länkarna är sionist och stöder därmed Satans Synagoga.

Här ser du honom tillsammans med andra SD-sionister.

Han fick också ett år Herzl-priset för den bedragare han är.

En intressant bild som visar SD i pakt med sionisterna/satans synagoga.

(ANTISEMITER ÄR ALLA SOM INTE GÅR I LEDBAND HOS ISRAELS MÖRDARGÄNG - SATANS SYNAGOGA. Uppenbarelseboken 3)