“Frambar ni slakoffer och gåvor åt mig de fyrtio åren i öknen, Israels folk? Bar ni då omkring era gudabilder, Sackut, er konung, och Kevan, er gudastjärna som ni gjort åt er?” (Amos 5:26)

Ny dom öppnar för åtalsimmunitet för invandrare

"NY PRAXIS: Invandrare som inte kan svenska bör kunna slippa straff eftersom lagarna är skrivna på svenska, tycker Göta hovrätt."

~~~~

Sveriges politiker vill att Sverige ska vara ett laglöst land.

Och de så kallade juristerna-advokaterna och alla de inom rättsväsendet lyder snällt, frimurare (Frimureri=SATANSDYRKARE - är ett sionistiskt påfund) som många av dem är.

(Se nätet t.ex. HÄR för mer info! Det mesta inom detta är borttaget från nätet. Här kan du läsa dock - tyvärr inte helt aktuell lista.)

----

"The strength of Freemasonry is in its loyalty to each other. -- Vasilios Karpos"

Observation!! No loyalty to the  truth and the living God!!

The Jewish Guardian admitted openly on 12 April 1922: "Freemasonry is born out of Israel."

"Freemasonry is a Jewish establishment, whose history, grades, official appointments, passwords, and explanations are Jewish from beginning to end."-- Rabbi Isaac Wise
Alla är inte visa som denne fd frimurare,
som brände upp sina satans-attiraljer

~~~~

"Invandrarna" hitkallade av "eliten" och varmt emottagna av handfallna svenska politiker, kan fortsätta med sín kriminalitet och utsugning av det svenska samhället.

TACK OCH LOV DET FINNS EN GUD SOM HAR SISTA ORDET!

1 Tessalonikerbrevet 4:16-17 För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå. 17 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren.