Mantrat om att vi som kristna inte skall döma (i något enda läge) är en lögn som kommer från lögnens fader och inte från Gud. Jesus talar i Matt. 7:15 om att vi skall ta oss till vara för falska profeter (vilket det vimlar av i dagens kyrkor och samfund) som kommer till oss i fårakläder men invärtes är glupande ulvar.

Hur skall vi kunna veta om de är falska profeter och sedan ta oss till vara för dem om vi inte kollar upp vad de säger (om det de säger är sant eller falskt, om det är sanning eller lögn de talar) genom att pröva andarna?

Döm inte för att du inte själv skall bli dömd säger de kyrko och samfundskristna för att skrämmas och för att tysta munnen på dem som följer bibelns uppmaningar.

På så sätt tillåts Satan att verka hur han vill i församlingarna och bland de “kristna”. Allt för att de som kallar sig kristna men som inte är kristna (de kanske en gång var frälsta men har låtit sig besmittas av Satans kyrkor och av världen) har vänt sig bort från SANNINGEN och anammat LÖGNEN.

De har anammat Satans snillrika lögner som syftar till att få bort så många som möjligt från den SANNA OCH SUNDA LÄRAN för att de skall gå förlorade liksom han själv redan har gått förlorad. Så vilka är det egentligen som dömer?

Att diskutera med samfundskristna som har blivit hjärntvättade i sina samfund är som att diskutera med Satan själv. De försvarar sina avfälliga kyrkor och dess präster och pastorer samt ledarskap och förvränger/förvrider, blandar sanningar med lögner, lägger till och tar bort vad som står i bibeln allt efter situation och behag i syfte att skydda kyrkorna (de falska herdarna) och deras lögner.

Att det ytterst sett är Satan (som så fort tillfälle ges omskapar sig till att likna en ljusets ängel liksom hans tjänare) de skyddar och värnar om slår dem inte för en sekund. Den sociala gemenskapen (aktiviteterna) som kyrkorna och samfunden erbjuder är viktigare för dem än att vara i sanningen.

Faktum är att kyrkorna och samfunden har förvandlats till sociala klubbar (välgörenhetsinrättningar) som välkomnar allt och alla med mottot “Kom som du är (vem du än är) och förbli som du är, tro på vad du vill, gör vad du vill” så länge du inte opponerar dig (hörsammar Guds evangelium) utan verkar för att ALLA (oavsett vilka de är och vad de tror) håller sams.

Allt kan lösas genom kompromisser eller genom att den som har synpunkter först tar bort bjälken ur sitt eget öga innan han tar bort flisan ur sin broders hur öga, menar man vilket betyder att den som har synpunkter som handlar om att kyrkorna inte följer Gud utan Satan, skall hålla käften och se sin egen ofullkommlighet.

Läs mer