Ananias och Safira - Apg. 5:1-11 

En kristen kan inte ha någon smuts i hjärtat.

Ananias och Safira trodde det. Därför dog de och hamnade i Helvetet!

…….

Ps 26:2 Utforska mig HERRE, och pröva mig; rannsaka mina njurar och mitt hjärta.

Ps 139:1-3 Herren vet allt och är överallt 1 Herre, du utrannsakar mig och känner mig.2 Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån.3 Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen.

Ps 139:23-24 Rann­sa­ka mig, Gud, och känn mi­na tan­kar pröva mig och känn min oro, 24se om min väg för bort från dig, och led mig på den evi­ga vägen.

Vi måste erkänna inför Gud om (att) vi syndar i tanke ord och gärning.

Hur ska Gud kunna hjälpa oss med våra svagheter om vi döljer dem för honom?

Vi kan ändå inte dölja något för Gud. Han känner oss bättre än vi själva.

Vi kan inte heller ursäkta oss – försvara oss. Det finns inga ursäkter.

1 Johannes 3:21-22 Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud, 22 och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom.

Johannes 3:20-21 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.
 

VI MÅSTE RANNSAKA OSS! GUD ÄR NOGGRANN!

Vi kan inte dölja något från Gud. Han vet ändå allt i förväg om oss.

Vi kan inte älska våra syskon om vi inte rannsakar oss eller om vi ursäktar oss.

Gud vill att vi älskar varandra med ett rent hjärta.

Ps 51:10 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande.

Rom. 12:9 Älska varandra uppriktigt (= i sanning).

1 Petrus1:22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta

Om vi vill komma in i Guds vilja måste vi ha ett rent och uppriktigt hjärta.

De som har rena hjärtan ska se Gud! Matt. 5:8


"Inget mörker kan träda in i ljuset, men ljuset kan träda in i mörkret.

Mörkret är tomhet, ljuset är liv." skrivet av Stefan.


Carl Fr Wisløff writes about assurance of salvation:


~~~~