Att vara en kristen?

Tro inte att du är en kristen för att du då och då eller regelbundet besöker en kyrka.

Nej nej! Kristen är du om du är född på nytt, om Jesus  fött dig på nytt. (Joh 3:3)

Du kan inte föda dig nytt, det är Gud som föder dig på nytt.

Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Joh 3:3

Idag har en svenskkyrka-präst förvillat dig.

Så är det. Om han var frälst hade han inte tilllåtits predika i det allmänna.

Sök Gud, du finner honom inte i en kyrka.