2 Tessalonikerbrevet 2:3-4 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder, att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

----

Definition of apostasy

1 :  an act of refusing to continue to follow, obey, or recognize a religious faith

2 :  abandonment of a previous loyalty

  ----

  Är det inte just AVFALLET  vi bevittnar och har bevittnat?

  Psalm 101:6 Mina ögon söker de trofasta i landet,
 de ska bo hos mig.
 Den som vandrar på 
 den fullkomliga vägen,
 han ska tjäna mig.

  Som Guds barn vill Gud att vi ska vandra på den "fullkomliga vägen".

  "Utan helighet kan ingen se Herren", säger Hebreerbrevet.

  I himlen finns inga människor som vandrar på två vägar, utan endast de som vandrar på Guds väg - den heliga och fullkomliga vägen.

  Den som möter Jesus och blir född på nytt (född från ovan) blir en ny skapelse (2 Kor. 5:17).

  OBS - hon har inga egna meriter att åberopa!

  DET ÄR BARA NÅD att ha blivit upptagen till Gud, frälst av nåd, ett Guds barn.

  Romarbrevet 3:23-24 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus.

  (Det upptäckte Martin Luther, vilket gjorde att han lämnade tron på katolska kyrkan.)

  ----

  När människan blivit ett Guds barn född från ovan, ställer Gud krav på henne.

  Gud har flyttat in i och Satan har flyttat ut.

  Nu har människan Guds kraft att lämna det som förstörde hennes liv: SYNDEN - synden som åt upp henne inifrån och skiljde henne från LIVET.

  Den som blivit född från ovan blir inte tillfredställd med mindre än att hon följer Gud och vill vara honom LYDIG - i allt.

  Hon vet att lydnaden följer på tron.

  Hon älskar lydnaden till Gud Fadern och därmed till Jesus Kristus hans Son.

  (UTAN TRO PÅ JESUS KAN DU INTE TRO PÅ GUD. OM DU HÄVDAR DET SÅ VET ATT DU TROR PÅ DEMONER OCH ONDA ANDAR! JUDAR OCH MUSLIMER OCH OLIKA OCKULTA LÄROMÄSTARE MENAR ATT DE TROR PÅ GUD, MEN DERAS HJÄRTAN ÄR LÅNGT FRÅN DEN VERKLIGE OCH SANNE GUDEN).

  ----

  Nu finns det de som Gud kallat på och som fått möta Gud. De vet att de fått uppleva Gud och smakat på hans härlighet (sett under och på annat sätt erfarit att han finns).

  Genom AVFALLET (2 Tess. 2) som skett, som ingen (särskilt de som blivit födda på nytt) som har ögon att se med och öron att höra med kan ha undgått att se, så framställs Jesus av de som fallit av, på ett minst sagt egendomligt sätt.

  Hur ska de som söker Gud - som söker meningen med livet - som söker tillfredställelsen - någonsin kunna hitta DEN LEVANDE KÄLLAN - den sunda källan (Jesus)!

  Jesus framställs av de som menar sig vara kristna (men som avfallit), som en Gud som kompromissar, som är kraftlös, tråkig och menlös.

  Eller så framställs han som en magiker som gör mystiska under och använder demoniska människor. (t.ex. New Wine-rörelsens "profeter")

  De som fallit av (och de som aldrig trott) beundrar magiker (som t.ex. Owuor) och tror hans under kommer från Gud.

  Precis som om inte stora tecken och under ska känneteckna Antikrists ankomst!

  Dessa som en gång mött Gud vet att Bibelns Gud är sann.

  Men trots det har de genom sitt avfall sitt kompromissande blivit Satans redskap istället för Guds redskap.

  De älskar inte sanningen (Gud ) tillräckligt för att vilja lyda Gud och Guds Ord.

  De söker nu i grumliga källor som i talmud-kabbala-judendom-new age-yoga-katolicism, etc.

  De hämtar näring och information ur dessa onda källor, eftersom de valt bort den levande källan!

  De lyssnar ivrigt på rabbiner och judar trots att de är antikrister och avskyr Gud (Jesus Messias) och t.o.m. hängde upp honom på ett kors!

  Det är obegripligt! 

  Men har en före detta kristen fallit av så har hon/han förlorat omdömet.

  Hon måste ta till onda andars läror genom sin totala tomhet!

  Genom sitt avfall och sitt hat mot den sanne levande Guden har nu dessa som fallit av tron blivit Satans redskap.

  Därmed har de även blivit de sanna kristnas (de som vill lyda Gud) fiender!

  2 Petrusbrevet 2:22 Det har gått med dem såsom det riktigt heter i ordspråket: »En hund vänder åter till sina spyor», och: »Ett tvaget svin vältrar sig åter i smutsen.»

  Läs r och se videos om New Wine-rörelsen som samfunds- och kyrkopräster är besatta av. 

  De sprider detta gift vidare till sina efterföljare (de som betalar deras lön) som riskerar att bli besatta och även falla av tron!

  Här kan du se STYRELSEN FÖR NEW WINE SVERIGE - DESSA SOM ÄR REDSKAP FÖR SATAN OCH SOM FÖRNEKAR JESUS KRISTUS!