BEWARE - The Hebrew roots cult -

Se upp för Himlen TV7!!

https://www.youtube.com/watch?v=EKnVUx-EwbI

Watch Jonathan Cahn - like Joel Rosenberg and many more of them, they are experts in doing the devil signs!

But that does not matter för Himlen tv7!! They have got money from them, then it must be God (they said in a video).

Do not the devil have money!?

They make the money as much as they want in order to deceive the World and the so-called "christians" - like them on Himlen tv7!!!

------

Himlen tv7 tycks vara helt utan urskiljning och serverar "kristenheten" smörja =lögn!

De skriver: "Bill Cloud har på hjärtat att återinföra kännedomen om juden Jesus till de kristna och undervisa dem i de hebreiska rötterna av deras tro. Han tolkar Bibelns profetiska texter utifrån det hebreiska språket och en förståelse av judiskt tänkande. Bill arbetar genom sin organisation Shoreshim Ministries."

Himlen tv7 saknar totalt urskiljning!!

Colossians 2:8 See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ.

1 John 4:1 Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world.

~~~~