https://www.youtube.com/watch?v=OJOcOE27DNs

https://www.youtube.com/watch?v=1CeDxhvZ8aw&app=desktop

"Carl Fredrik Wisløff forkynner om Bibelen. Skal vi tro den, eller tidsåndens diktatur?

Carl Fredrik Wisløff (1908-2004) var en meget betydningsfull norsk teolog som både virket som sogneprest, rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og professor i kirkehistorie på samme skole. Han skrev 30 bøker, bla. klassikeren "Jeg vet på hvem jeg tror", og han var en sentral skikkelse bak bibeloversettelsen "Den Hellige Skrift" fra 1988."