Bränn dina frimurarattiraljer!

Bli fri från Satans inflytande över ditt liv!

Ta emot Jesus och bed om förlåtelse för din synd och medverkan i frimureriet och all annan synd - ditt syndiga hjärta.

BLI ETT GUDS BARN!

~~~~

Romarbrevet 3:23 För alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus, 25 vilken Gud har ställt fram som ett försoningsoffer genom tron, i hans blod, för att visa sin rättfärdighet, eftersom Gud genom sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade*, 26 för att i den tid som nu är visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig och gör den rättfärdig som är av Jesu tro. 27 Var är då berömmelsen? Den är utesluten. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, utan genom trons lag. 28 Vi hävdar nämligen att en människa blir rättfärdig genom tro, utan laggärningar.