Syndafallet 1 Moseboken 3

3 Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården?” 2 Kvinnan svarade ormen: ”Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö.” Då sade ormen till kvinnan: ”Ni ska visst inte dö! 5 Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”

Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.  Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken.

8 Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. 9 Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: ”Var är du?” 10 Han svarade: ”Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” 11 Då sade han: ”Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?” 12 Mannen svarade: ”Kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt.Då sade Herren Gud till kvinnan: ”Vad är det du har gjort?” Kvinnan svara de: ”Ormen förledde mig och jag åt.”

~~~~

Djävulen lurar bakom ALLT!

BAKOM: Själen, äktenskapet, dina barn, arbetet, utbildningen, politiken, media världshändelserna, naturen, ekonomin, hälsan, frestelsen, begäret, synden etc. etc. - Ja, ALLT!

Djävulen och ormen är båda listiga.

Genom ormens-djävulens-satans list blir du lurad livet igenom.

Inte förrän Gud i sin nåd rör vid dig till frälsning från ormens-djävulens-satans dödande gift, kan du se!

Täckelset faller från dina ögon och du blir fri - fri från lögnens dragningskraft!

Helvetet är gjort för djävulen och hans änglar - himlen är gjord för Guds folk - de som blivit fria från ormens-djävulens-satans bedrägliga list.

Vill du hamna i ELDSJÖN tillsamman med Satan eller vill du vara i himlen - i en evig gemenskap med din Skapare din Fader OCH Gud den Allsmäktige?

-----

Bibeln (Gud) säger i Uppenbarelseboken 20:15 "Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön."

Om inte straffet för dem som inte horsammade Guds kallelse var fruktansvärt hade Jesus inte varnat gång på gång för att falla för ormens-djävulens-satans list!

Den som inte tror på det Gud säger i sitt Ord kommer att gå evigt förlorad!

Här är några bibelställen som visar vad Jesus säger om evig förtappelse:

Matteus 13:47-50 "Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full, drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så skall det vara vid tids- ålderns slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder."

Människosonens dom

Matteus 25:30-33; 46 "Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där skall man gråta och skära tänder. När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.

46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv."

Lukas 16:22-24 "Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld."

De två vägarna Matteus 7:13-14

"Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den."

Johannes 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

~~~~

In English about JUDGEMENT

(Här ser du ORMEN i full aktion!)

Underworld Entrance

An Official Masonic Portrait of Norman Vincent Peale
'Cutting' of two secret Masonic signal signs visible
Arms or Legs are crossed forming crossed bones
Head & Crossed Arms = 'Skull & Crossbones...'
Blue Tie/Handkerchief/Etc. for 'Blue Lodge'
-
source

Donald Trump´s Masonry-idol above!