Vi lever på jorden för att lära känna Guds Son Jesus Kristus.

Det är den enda meningen med vårt liv - det är det enda som är viktigt.

Därför måste vi säga JA till Guds erbjudande att få frälsning (räddning).

"Alla har syndat och saknar härligheten från Gud." Romarbrevet 3:23 

"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.
1 Johannes 1: 9-10

Vi kan inte bara tänka på det som hör till detta livet. Det finns en fortsättning efter döden.

Gud vill inte bara rädda oss från denna tidsålders ondska utan han vill rädda oss till evigheten - hem till honom!

Fortsättningen efter döden varar i en evighet.Vi är borta från Gud eller hemma hos Gud.

Ta inte lätt på dina dagar och vad du gör med dem. Bibeln säger att de som inte känner Jesus lever ett meningslöst liv.

Livet har bara mening om vi känner Gud och arbetar för honom och är hans redskap till att rädda människor till evigheten.

Bibeln säger att det finns ett helvete.

"Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv."
Matteus 25:46 

"Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön." Uppenbarelseboken 20:15 

"Den som förkastar (föraktar) mig och inte tar emot mina ord, han har en som dömer honom: det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen." Johannes evangelium 12:48-50

"Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre."
Romarbrevet 6:23 

Utan Gud så lever vi i synd. Vi lever i synd därför att vi inte tror på - förtröstar på Jesus Kristus.

Media av olika slag talar mycket om kroppens hälsa men inte om själens hälsa.

Vad spelar det för roll om du kroppsligt tycker dej vara i fin form när du har en själ som är sjuk eller död som Bibeln säger?

Ingen kan ha en frisk själ utan att ha tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare!

Varken psykologer eller psykiater kan ge dej en frisk och sund själ - bara Gud kan ge dej det!

"Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er (gör bättring, gör sinnesändring, ångra er) och tro på evangeliet!" Markus 1:15


Vänta inte - i morgon kan det vara för sent - vi lever alla ett andetag från döden!