Bara Jesus kan förlåta synder.

Jesus blev straffad för VÅRA synder.

Jesaja 53:3-6 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom.

Det finns villkor för att denna sanning ska bli verklig för dig:

Du måste tro att det är sant.

Du måste tro att Jesus sändes till jorden av sin Fader, för att du ska bli förlåten.

Den som inte tror är under förbannelse. Johannes 3:16-17

Den som inte tror får därför bära sina synder själv.

Hur ska Jesus kunna förlåta dig, om du inte tror det är sant det han gjorde på korset?

Bara den som tror kan bli frälst (räddad).

~~~~

Jesus bar ALLAS synd.

Han bar "stora synder" och "små synder".

Han bar ALLA synder!

Jesus blev straffad för VÅRA synder - dina och mina!

ALLA bär på synd genom SYNDAFALLET!.

"Hela världen står skyldig inför Gud"! Romarbrevet 3:19

Det finns INGEN, som är utan synd! INGEN!

Bara Jesus var syndfri!

Det var därför han inte kunde hållas kvar efter döden.

DET VAR DÄRFÖR HAN UPPSTOD!

Gud Fadern reste upp honom.

Dödsriket (Satan) kunde inte hålla honom kvar.

Johannes Döparen sa: "Omvänd er och tro på evangeliet!" Markus 1:15

Omvänd dig från dina synder och tro på Jesus förlåtelse!

Omvänd dig från ditt misslyckade liv och dina tillkortakommanden!

Tycker du att du inte behöver omvändelse, att du är en utmärkt person och "gör så gott du kan" - så är det större hopp för en dåre än för dig!

"Hela världen står skyldig inför Gud" - innebär att även DU är skyldig inför Gud!

Bed om förlåtelse och bed Jesus ge dig ett nytt hjärta ett hjärta som vill behaga honom och leva som han vill.

Gud tar ut stenhjärtat och ger dig ett nytt hjärta.

"Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit." 2 Korintierbrevet 5:17

Du får börja om - som en ny skapelse!

JESUS ÄR DÖRREN TILL DET EVIGA LIVET