https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=t0VI1fUR-So

https://www.youtube.com/watch?v=85BKDj_1vVU 

( "Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we are going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies [sic] that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It’s a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role, and without that transformation, Europe will not survive." Barbara Lerner Spectre, IBA-News, 2010. Barbara Spectre )

      


"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu 

Revelation 20:4 Then I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony of Jesus and because of the word of God, and those who had not worshiped the beast or his image, and had not received the mark on their forehead and on their hand; and they came to life and reigned with Christ for a thousand years.

LÅT DIG INTE LURAS SOM "DE KRISTNA SIONISTERNA"!

DO NOT BE A FOOL LIKE "THE CHRISTIAN ZIONISTS"!

~~~~

Israels ambassadör: Önskar fred helst av allt

Men Jesus Kristus världens Frälsare säger:

Lukas12:51-53 "Tror ni jag är här för att ska­pa fred på jor­den? Nej, säger jag, men splitt­ring! Ty där fem bor i ett hus skall de i fortsätt­ning­en le­va splitt­ra­de, tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dot­ter och dot­ter mot mor, svärmor mot son­hust­ru och son­hust­ru mot svärmor.”

Lukas14:26-27 ”Om någon kom­mer till mig ut­an att ha­ta sin far och sin mor och sin hust­ru och si­na barn och si­na sys­kon och därtill sitt eget liv, kan han in­te va­ra min lärjunge. Den som in­te bär sitt kors och följer ef­ter mig kan in­te va­ra min lärjunge.

~~~~

FÖLJER DU JESUS KRISTUS VÄRLDENS FRÄLSARE, ELLER SATAN VÄRLDENS FÖRSTÖRARE,
SOM ISRAELS AMBASSADÖR?!