Att bekänna Jesus som Herre och frälsare är lika med att gå in i en armé. Antingen du är medveten om det eller inte så har du tagit värvning (tagit ställning för Jesus) och förbundit dig att tjäna och att följa honom i allt. Du har valt Herre som bibeln talar om att varje kristen måste göra och den Herre du har valt är Herren Jesus Kristus. Inte den andra herren som är mammon.

“Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt. 6:24)

Världen är “mammon” och kött framför ande. De som väljer att tjäna världen (köttet) och alla de ofrälsta människorna  i världen, väljer bort Gud. 

“De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er” (Rom. 8:8-9)

Guds ande är förhindrad att verka i någon som har valt världen (mammon) som är i den ondes våld, framför Gud.

“Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld” (1.Joh.5:19)

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1. Joh. 2:15-17)

“Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud” (Jak. 4:4)

På samma sätt kan inte världens ande verka tillfredställande i någon som har valt Gud och Kristus framför världen. Det beror på att den pånyttfödda i Kristus har fått Guds Ande som bor i honom eller henne. Då blir Guds Ande ett störningsmoment för världens ande som vill ha den fulla kontrollen över människan.

En människan kan vara frälst, den kan ha tagit emot frälsning, och ha Guds Ande boende inom sig, men så länge människan står i lojalitet till världen och världens system (som är och inte kan vara något annat än ett Antikristligt system), så hindrar det Guds Ande från att verka.

Läs mer

_________________________________________________