Kommer du till Gud för att du gör goda gärningar?

Många tror det.

Katolikerna tror det,

judarna tror det,

muslimerna tror det,

hinduerna tror det,

buddisterna tror det,

ateisterna tror det.

Människor som inte säger sig tro på Gud tror i alla fall "att göra så gott man kan", är det som Gud (den Gud de säger sig inte tro på) kräver.

~~~~

En människa som fått sina ögon och öron öppnade vet att INGEN människa blir frälst genom goda gärningar.

Om människan blir frälst genom goda gärningar, så har Jesus dött förgäves.

Jesus uppfyllde lagens krav.

Han gjorde det som ingen människa kan: han gjorde allt det lagen krävde.

Jesus gjorde det, för att han var Gud.

Romarbrevet 3:28 Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar.

Media (press, radio, tv) som alltid försöker föra människan bakom ljuset har program om dödssynderna.

Det finns inget som heter "dödssynder".

Livet handlar om att tro på evangeliet och bekänna Jesus Kristus som sin Herre!

Den som har gjort det har fått sina synder förlåtna har fått ett rent samvete och är frälst - alltså behagar Gud.

Jesus är den som föder dig på nytt.

Han betalade priset för dina synder på korset.

Du kan leva hur moraliskt högtstående som helst, men du går ändå förlorad.

DU MÅSTE BLI FÖDD PÅ NYTT!

Johannes 3:1-7 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus en natt och sade: "Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom."
 3 Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." 4 Nikodemus sade: "Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?" 5 Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.

Gud lägger i våra hjärtan en längtan efter sanningen.

Ingen kan bli frälst i egen kraft.

Gud är den som frälser!

Gud är den som uppsöker!

Längtar du efter sanningen, så är du sökt av Gud.

Den som längtar efter sanningen ger inte upp.

Bibeln (Guds Ord) säger: 

Lukas 11:9-10 Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta , och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.


Här är mitt vittnesbörd om du vill läsa det. 

2 Korintierbrevet 13:5 Pröva er själva om ni lever i tron, granska er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Om inte, så består ni inte provet.