– Benny Andersson har varit med och stöttat F! från början. Han är en trogen supporter som förstår att det tar tid att förändra men att det inte är någon anledning att ge upp, säger partiledare Gudrun Schyman
Satan är slug.

~~~~

"Med männen ur leken och feminiserade, vi som skall försvara kvinnor och barn, så kan han och hans lakejer lättare införa sin perversa diktatur."

Detta skrivet av en man som vill vara man och inte bli kontrollerad av Satan och hans perversa feministiska diktatur!!

Gud har skapat mannen och kvinnan för att känna åtrå och ansvar för varandra, och för att befolka jorden med barn.

DETTA ÄR VAD GUD VILL HA - DE SOM INTE UNDERORDNAR SIG HANS VILJA KAN INTE KOMMA IN I HANS RIKE, DÄR MÄN ÄR MÄN OCH KVINNOR ÄR KVINNOR:

Titusbrevet 2:3-5

Äldre kvinnor skall på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De skall inte sprida skvaller eller missbruka vin. De skall vara lärare i det som är gott, så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smädas.

Efesierbrevet 5:22-24

Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. 23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp. 24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.

1 Petrusbrevet 3:1-5 

På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Så prydde sig också förr de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män,

~~~~

DET FINNS INGEN KVINNA, SOM VILL HA EN FEMININ MAN OCH INGEN MAN, SOM VILL HA EN MANHAFTIG KVINNA.

MEN SATAN HATAR FAMILJEN OCH DET ÄKTA STÅNDET. HAN VILL HA BÖGAR OCH LESBISKA, SÅ MÄNNISKORNA FÖRSVINNER FRÅN JORDEN.

DET HAN EFTERSTRÄVAR ÄR POLITISK KORREKTHET DÄR MÄNNEN ÄR SOM EN MUNSBIT FÖR KVINNORNA - FEMINISERADE STACKARE, MANIPULERADE AV KVINNORNA OCH AV SATAN SOM DE ÄR.

1 Johannesbrevet 5:19 Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld.

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO