Igår talade (svamlade) någon på P1 som kallade sig astronom. Bl.a. sa han att jorden rör sig runt solen. De som kallar sig astronomer är frimurare. De har sålt sin själ till Satan. Deras livsluft är lögnen.

Många trivs i lögnens rike. De trivs att vara slavar till Satan.

Satan är lögnens fader. Alla som följder Satan är lögnare liksom han.

Vissa människor är medvetna lögnare, som t.ex. astronomer och andra NASA-människor. (nasha (hebrew) = to beguile, deceive)

De dyrkar Satan och är "fri"murare.

Media såsom radion är deras duktiga medarbetare att föra ut lögnen.

Andra vet inte att de är slavar till Satan och att de därmed ljuger.

När Gud kallar på människorna, så vänder de ryggen åt Gud. De vill gå sin egen väg.

Att den vägen leder till fördärvet är inget de bryr sig om eller tror på.

Deras sinne är förhärdat och fördärvat.

Bibeln handlar om att Satan lurade människorna (Adam och Eva) att ge sin själ till honom.

Därmed gav de också bort herraväldet över jorden, vilken de var satta av Gud att bruka och sköta om.

Satan är nu den som styr jorden och världen och människorna.

1 Johannes 5:19 ...hela världen är i den ondes våld

Satan är nu den som styr människornas hjärtan.

Men Gud hade redan från början en plan. Planen var att rädda människona till himlen, till den plats där han själv finns.

Gud söker därför människornas hjärtan.

Men de flesta väljer att stå emot honom och inte lyssna på honom.

Rikedom, ära, njutningar och allt annat begär är det som människorna väljer.

Deras herre är Satan och inte Gud.

Den plats som kallas helvetet fylls av jordens människor.

Det är en plats de själva valt.

De har valt den genom att välja bort Gud.

Men tack och lov!

Det finns några som söker sanningen. Några som tror på den och vill följa den.

Jesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."

Psalm 19:2-7

Skapelsens och Ordets uppenbarelse


Himlarna vittnar 
 om Guds härlighet,
 himlavalvet förkunnar
 hans händers verk.
 3 Dag berättar för dag,
 natt ger kunskap till natt,
 4 utan tal och utan ord,
 utan att man hör deras röst.
 5 Deras röst når ut över hela jorden,
 deras ord till världens ände.
 I himlen har han gjort
 en hydda åt solen. 
 6 Den liknar en brudgum
 som kommer ut ur sin kammare,
 den jublar som en hjälte
 över att löpa sin bana.
 7 Vid himlens ena ände går den upp
 och följer sitt kretslopp
 till den andra.
 Ingenting är dolt för dess hetta.


(Om du bryr dig om sanningen kan du se i Sanningens bok (Bibeln) otaliga ställen som talar om jordens utseende! Om det står att det är en glob och att den snurrar runt solen så visa mig! Förresten var står det att jorden snurrar? Det står att den står fast! Ljug inte och låt inte lögnaren (Satan) lura dig längre! Var inte ett offer åt honom och demonerna längre!)

~~~~

Gud skapade inte en glob utan en jord med ett valv över sig. Gud skapade inte en jord som rörde sig runt solen. Han skapade en sol som rörde sig runt jorden.

Detta är vad Gud säger om lögnarna, alla de som inte vill veta av Gud:

Uppenbarelseboken 21:5-8 Och han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna." 6 Sedan sade han till mig: "Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. 7 Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. 8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."