https://www.youtube.com/watch?v=tJaDckLacVo&feature=emb_title

‘I'm a very wealthy man,’ says Kenneth Copeland;

Mirakelkonferensen 2020 - Församlingen Arken

Är församlingen Arken från Gud?

1 Johannes 4:1 Älskade, tro inte varje ande utan pröva andarna, om de är från Gud, för många falska profeter har gått ut i världen.

Matteus 7:15 Men akta er för de falska profeterna, som kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är rovgiriga vargar.

2 Korintierbrevet 11:14 Och det är inte underligt, för Satan själv förvandlar sig till en ljusets ängel. 15 Därför är det inte något märkvärdigt om också hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men deras slut ska motsvara deras gärningar.


https://www.youtube.com/watch?v=-p9oKKkOTeA