Här skriver en person vid namn Mikael Walfridsson (säger sig vara pastor!) på APG29:s hemsida.

Han skriver:

"Världsevangelisten Billy Graham har precis avlidit 99 år gammal, och gått hem till Herren. I förbindelse med Billy Grahams död, finns en del utombibliska profetior som kan vara intressanta att nämna. En del av dem knyter nämligen Billys bortgång, till ett snarligt uppryckande och dom."

SUCK!

M.W. är totalt okunnig!!

"Gått hem till Herren".

Man tar sig för pannan!

-----

Kan man t.ex. vara kristen som frimurare...?

Absolut inte!

Graham hör till de största bedragarna, som den kristna världen haft!

Graham var både ekumen gynnade katolicismen som alla andra ekumener och därtill en hög frimurare (satansdyrkare).

Han efterträds av sina dito falska barn, varav den ene heter Franklin Graham.

Franklin Graham anses djupt kristen av de blåögda.

Dottern har även hon avslöjat sig vara sänd av Satan.

Kolla upp det själv om du vill veta sanningen.

(Här t.ex. ställer hon upp på CBN, som är en kanal för Satan, där Robertson gör satanstecken kontinuerligt! CBN promotas även av Kanal 10 som är svensk!

CBN promotar och hjälper också Antikrist att utropa sig som Gud i Jerusalem - tillsammans med andra falska och lättlurade kristna över hela världen!

"Israel has no better friends, I mean that, no better friends in the world, than the Christian communities around the world," Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said on opening night.)

Graham gör här kommunismens (satanstecken)  symbol med den knutna näven:


LÄS MER HÄR OM DEN KNUTNA KOMMUNISTNÄVEN, TILLIKA FRIMURARTECKEN!!

(THE JEWISH TRIBUNE, New York, Oct. 28, 1927, Cheshvan 2, 5688, Vol. 91, No. 18: “Masonry is based on Judaism. Eliminate the teachings of Judaism from the Masonic ritual and what is left?” )

~~~~

(Billy Graham är nu i helvetet och ångar kanske att han tjänade Satan istället för Jesus Kristus universums Skapare och världens Frälsare!)

The Mystery of Human Life

The Antichrist is the final ruler !!