***


This is a truthandlight video exposé on Billy Graham.
This documentary examines and questions the doctrines & teachings of Billy Graham & compares them to Scripture.
 
***

Sverige har också en "usefull idiot" - Ulf Ekman.

Lukas 6:26. Ve er, när alla människor tala väl om er! På samma sätt gjorde ju deras fäder i fråga om de falska profeterna.