Expressen skriver:

"Biskopen Fredrik Modéus är av en annan åsikt, och anser att böneutropet enbart är positivt för samhället. "Rätten att utöva sin tro är grundläggande i en demokrati", skriver han i ett uppmärksammat Facebook-inlägg."

~~~~

Det finns fortfarande människor som tror att Svenska kyrkan är en kyrka som predikar sanningen!

Det räcker inte med all svavelosande lögn som dessa ulvar i fårakläder sprider ut.

Jag säger på Guds uppmaning: "Om du vill komma till den levande Guden - Jesus Kristus - så rädda dig från vargarna i de falska kyrkorna"!

Numera finns dessa grymma herdar även inom samfunden och andra så kallade kristna organisationer.


2 Korintierbrevet 6:17 Därför säger Herren: "Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er,"

Om du inte vill hörsamma orden ovan, så har du ingen ursäkt inför Gud, utan kommer att kastas i eldsjön! (Upp. 20:15)

~~~~

Islams böneutrop - djävulens påfund

Polisen har nu beviljat tillstånd för en Moské att göra böneutrop varje fredag

Moskén i Växjö: Vi skulle vilja ha ännu fler utrop