Biskop Eva Brunne har föreslagit att man ska ta bort de kristna symbolerna i Sjömanskyrkan i Frihamnen så att den blir mer inbjudande för besökande sjömän från andra religioner.

Biskopen vill att man temporärt gör Sjömanskyrkan tillgängligt för alla genom att till exempel märka ut riktning mot Mecka och flytta kristna symboler, så som redan görs i gemensamma bönerum på flygplatser och i en del sjukhuskapell.

Läs mer

~~~~

Det är väl ingen som inte förstår att Svenska kyrkan inte är en kyrka utan ett redskap för Satan och hans folk!?

”Därför har Gud haft överseende med okunnighetens tider, men nu förkunnar han att alla människor överallt ska omvända sig.
För han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfär­ dighet, genom den man som han har bestämt till det. Detta har han bekräftat för alla genom att låta honom uppstå från de döda.”
(Apg 17:30-31)

~~~~

HÄR kan du lyssna på mer vansinnigheter från HYCKLARNA!

Myron Fagan about the Illuminati and CFR - Video/Audio

You Must be Born Again - FÖDD PÅ NYTT - John 3:3