1 TImoteus 6:9-10 "De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande."

EN SAK ÄR SÄKER - OM BOB DYLAN FÖLJDE JESUS SOM HANS LÄRLJUNGE, HADE HAN ALDRIG VUNNIT ETT NOBELPRIS.

HAN HADE INTE HELLER HAFT EN LOGO SOM UPPHÖJER SATAN.

SVERIGE OCH ALLA ANDRA LÄNDER STYRS AV EN SKUGGREGERING OCH DÅ PASSAR DYLAN IN SOM EN MAN AV DEM.

MASSMEDIA ÄR DERAS LYDIGA TJÄNARE OCH UPPHÖJER DYLAN NATURLIGTVIS.

DE SOM ÄR PÅ SATANS SIDA FÖRSVARAR DYLAN MED NÄBBAR OCH KLOR I SIN ONDSKA,  SÅSOM DENNA BLOGGÄGARE HAR ERFARIT.

ALLT ÄR ETT STORT GYCKEL MOT GUD, OCH DERAS MÅL ÄR ATT SÄTTA SATAN PÅ TRONEN I JERUSALEM!

HELA VÄRLDEN ÄR BEDRAGEN AV SATAN!