DN

~~~~

5 Moseboken 5:17 "Du skall inte dräpa".

Johannes 8:51 "Sannerligen, sannerligen säger jag er: Om någon håller mitt ord ska han aldrig någonsin se döden".

~~~~

Advokat Thomas Bodström tycker att en man som döms för medhjälp till mord ska frikännas.

Så kan man resonera om man är advokat.

Nu kan alla, som vill ta livet av en person göra det.

Antingen får denne person ett ytterst kort straff eller så blir han/hon helt frikänd och därmed släppt.

~~~~

Mer hemskheter:

"Ett införande av legaliserad dödshjälp skulle minska lidandet. Tillåt närmast anhöriga att ge aktiv dödshjälp i slutskedet av en obotlig sjukdom, skriver Pontus Gillnäs."

VARFÖR TAR INTE MÄNNISKOR DET HOPP SOM FINNS?!

Gud /Jesus tog vår synd för och främst, men han tog även vårt kroppsliga lidande på sig. Jesaja 53:4-6

~~~~

Detta är år 2019 och mycket värre blir det enligt Guds ord:

Markus 13:19 -23 "För i de dagarna ska det bli en sådan vedermöda, att något liknande inte har förekommit sedan begynnelsen av den skapelse som Gud skapade, fram till nu, och aldrig mer ska bli. 20 Och om Herren inte förkortade de dagarna, så skulle inget kött bli frälst. Men för de utvaldas skull, dem som han har utvalt, har han förkortat de dagarna."

1 Tessalonikerbrevet 4:17 "Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren."