Är det någon som inte vet att frimurarna (satansdyrkarna) har en särskild hälsning?!

Titta på de två händernas möte - Johnsons och drottningens - de "invigdas" tecken!

HÄR kan ni se handskakningen som de flesta av världens människor inte känner till.

HÄR ser du Theresa May göra även hon satanstecknet!

---

((Här är en svensk frimurare (satansdyrkare) Hans Wallmark)

~~~~

UR FRIMURARNAS
MÖRKA HISTORIA

AV JÜRI LINA

(obs - Lina är inte frälst - en på Jesus troende)

~~~~

Psalm 2

Guds Son och hans motståndare

1 Varför rasar hednafolken,
varför tänker folken fåfängliga tankar?
2 Jordens kungar reser sig
och furstarna rådslår med varandra
mot Herren och hans Smorde:
3 "Låt oss slita sönder deras band
och kasta av oss repen."

4 Han som bor i himlen ler,
Herren gör narr av dem.
5 Han talar till dem i vrede,
i glödande harm förskräcker han dem:
6 "Det är jag som har insatt min konung
på Sion, mitt heliga berg."

7 Jag vill kungöra Herrens beslut.
Han sade till mig: "Du är min Son,
jag har i dag fött dig.
8 Begär av mig,
så skall jag ge dig hednafolken till arvedel
och hela jorden till egendom.
9 Du skall krossa dem med järnspira,
slå sönder dem som lerkrukor."

10 Handla nu vist, ni kungar,
låt varna er, ni domare på jorden!
11 Tjäna Herren med fruktan
och gläd er med bävan!
12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred
och ni går under på er väg,
ty snart kan hans vrede upptändas.
Saliga är alla som flyr till honom.”En f d frimurare bränner sina saker och väljer att följa Jesus Kristus”.

- Den Ende Guden. Han som steg ned på jorden för att korsfästas för att rädda oss, uppstigen igen på den 3:e dagen till Himmelriket.

OMVÄND DIG ELLER FÖRGÅS!

~~~~

Från wikipedia som inte alltid talar sanning (men detta är dock sant):

"Från mitten av 1700-talet fram till och med Gustaf VI Adolfs död 1973 var Sveriges konung även ordens stormästare. Kung Carl XVI Gustaf önskade emellertid inte bli utnämnd till stormästare utan antog istället uppdraget som Ordens Höge Beskyddare (alertswedens betoning), och stormästaruppdraget övertogs i stället av hans farbror prins Bertil. Efter dennes död har orden haft icke-kungliga stormästare." källa

Jo jag tackar jag, vilken kung Sverige har!