"Ty Guds löften, så många de äro, hava i honom fått sitt »ja»; därför få de ock genom honom sitt »amen», på det att Gud må bliva ärad genom oss." 2 Kor.1:20https://www.youtube.com/watch?v=wrvVX74B-Ss