I bibeln framställs Jesus som de kristnas himmelska brudgum vilken tids nog skall förenas med sin brud, Guds församling, som alla troende (församlingen) har blivit invigd för genom ett evigt trohetslöfte.

“Ty jag nitälskar för eder såsom Gud nitälskar, och jag har trolovat eder med Kristus, och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru” (2. Kor.11:2)

“I män, älsken edra hustrur, såsom Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne till att helga henne, genom att rena henne medelst vattnets bad, i kraft av ordet” ( Ef. 5:25-26)

Mot den rena och trogna “bruden” står skökan (dess motsats) vilken är en kvinna som har övergivit alla trohetsbegrepp och delar sin kärlek med många. Bruden och skökan kan ses som två olika ande - strömmar inom kristenheten i den sista tiden och bibeln vill med dessa två begrepp säga oss något mycket väsentligt.

“Bruden“, Guds församling, är den som står fast vid Jesus Kristus oförfalskade evangelium oavsett vad som händer i världen och utan att låta sig påverkas av dess influenser, medan “skökan“, den avfälliga kristenheten, inte drar sig för att ingå i oheliga allianser med Kristusförnekare, vilket leder de troende bort från Kristus.

Skökan har inga problem med att anpassa evangeliet till världens liv, tankesätt och väsende (som är under ständig förändring) för sedan intala nya generationer av kristna att det är Kristus evangelium man står upp för och predikar.

Om dessa säger bibeln så här:

“Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig; Herre, Herre, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skola på den dagen säga till mig; Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag betyga för dem: Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig I ogärningsmän” (Matt. 7:21-23)

I begreppet skökan finns allt som bär avfällighetens och otrohetens kännetecken gentemot Herren Jesus och hans evangelium. Skökoväsendet drar sig inte för att förvanska, plocka bort och blanda ihop Guds ord med människomeningar och mänskliga traditioner vilka kommer och går.

Läs mer


Denna blogg ser Skökan=Israel som Guds otrogna brud!

~~~~

Lukas kap. 21

Jerusalems förstörelse


20 När ni ser Jerusalem omringas av armeer, då vet ni att dess förstörelse är nära. 21 Då måste de som är i Judeen fly till bergen, och de som är inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. 22 Det är straffets tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse.


Matteus kap. 23 

27 Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar . Utanpå ser de fina ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och all möjlig orenhet. 28 Så är det också med er. Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.


33 Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna?


 35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret.

38 Nu ska ert hus lämnas öde , 39 för jag säger er: Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn. "


Läs: Israel: Our Duty ... Our Dilemma av Ted Pike.

Se även HÄR!